En trädgård där du känner dig hemma

Så går det till

Konsultation

Första steget blir ett möte hos dig där vi går igenom trädgården tillsammans. Du håller i pennan och vi ger förslag utifrån dina behov på allt ifrån hårdytor till plantering, växtval, praktisk förvaring, odling och kanske en pool? Antingen vill du förverkliga idéerna själv eller så vill du ha en skiss på allt med exakta mått, växtval, material etc.

IMG_6212
IMG_6087

Skiss

Utifrån dina önskemål samt de svar vi får under konsultationen ritar vi en hållbar helhetsbild unikt för din trädgård. Förutom skissen kan man få detaljerade planteringsplan, belysningsplan, växtlista & skötselplan samt mood board på detaljer. Efter att skissen är presenterad finns det möjlighet att göra justeringar.

Anläggning & Plantering

Vill du sedan anlägga det vi gemensamt kommit fram till samarbetar vi med skickliga anläggare samt erfarna och kunniga trädgårdsmästare. Alternativt om du vill anlägga trädgården själv eller har ett team du vill anlita kan vi hjälpa till med projektledning, beställning av växter och annat. Vi erbjuder även skötsel till alla våra kunder.

IMG_6885

En plats att leva i

Vi designar trädgårdar i balans och harmoni. Utifrån dina önskemål och platsens förutsättningar skapar vi en plats att leva i.

TRÄDGÅRD MED balans och harmoni

© 2020 Linas Trädgårdsdesign AB.