Innergård

Denna innegård skulle bli husets sjätte sinne. Ett rum utanför där mer avspända möten kunde hållas och dynamiken mellan människor förstärkas. Rummet skulle anpassas efter de omkringboende, naturens krafter, husets arkitektur och allt det som skiljer bra design från sämre. Viktigt var att gården skulle vara funktionell men ändå inbjudande, strikt men ändå generös. Att många hyresgäster dessutom skulle se den uppifrån var en viktig parameter. Och så här blev det.

© 2020 Linas Trädgårdsdesign AB.