Trädgård i sluttning

Utgångspunkt här var en sliten osammanhängande trädgård i olika nivåer som behövdes tänkas om och knytas ihop. Det blev offedalsskiffer & gårdsgrus som grund. Två härliga nya sittytor skapades varav en med pergola, en stentrappa byggdes upp till en platå med ett växthus. Det blev en ”köksträdgård” specialbeställda odlingslådor i rostfritt stål samt en generösare & blomstrande entre anlades.

© 2020 Linas Trädgårdsdesign AB.